Strona główna » Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ABIKOM.PL BIAŁARYBA.PL JACEK PIETRZAK z siedzibą przy os. Czecha 73B, 61-289 Poznań

Jakie są dane kontaktowe do administratora?

Adres mailowy: ado@abikom.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. W celu umożliwienia Tobie zawarcia umowy zakupu oferowanych przez nas produktów oraz usług – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych/zamiaru zawarcia umowy (art.  ust. 1 lit. b) RODO).
 2. W celu zrealizowania zawartej przez Ciebie umową kupna naszych towarów lub usług oraz wypełnić jej warunki – twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.  ust. 1 lit. b) RODO),
 3. W celu dokonania rozliczeń finansowych wynikających z zawartej przez Ciebie umowy – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.  ust. 1 lit. b) RODO),
 4. W celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zapisów powszechnie obowiązującego prawa (art.  ust. 1 lit. c) RODO),
 5. W celu promowania naszych produktów i usług oferowanych przez nasza firmę – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.  ust. 1 lit. a) RODO),
 6. W celu udzielenia odpowiedzi na przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.  ust. 1 lit. a) RODO),
 7. W celu archiwizacji (zapewnienia możliwości dowodowych) – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art.  ust. 1 lit. f) RODO),
 8. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.  ust. 1 lit. a) RODO),
 9. W celu zawarcia oraz realizacji zawartej z Toba umowy o pracę – Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.  ust. 1 lit. b) RODO).

 

Przez jaki okres administrator będzie przetwarzał Twoje daneosobowe?

W celach oznaczonych nr 1., 2. oraz 3. 9. powyżej – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz dokonania rozliczeń wynikających z umowy.

W celu oznaczonym nr 4. Powyżej – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora.

W celu oznaczonym nr 5. oraz 6. 8. – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu odwołania udzielonej przez Cebie zgody na przetwarzani danych.

W celu oznaczonym nr 7. powyżej – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres przedawnienia jakichkolwiek roszczeń mogących powstać z tytułu realizacji zawartej umowy.
 

Kto będzie odbiorcom Twoich danych osobowych?

Administrator może przekazać Twoje dane osobowe tylko w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne do realizacji zawartej przez Ciebie umowy. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom:

 1. którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zleceniobiorcom wykonującym prace związane z zleconymi przez Ciebie zadaniami, firmie kurierskiej lub podwykonawcom, za pośrednictwem których zrealizowana zostanie umowa zakupu towarów lub usług).

 

Czy administrator będzie stosował wobec Twoich danych osobowych automatyczne podejmowanie decyzji?

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie automatycznego podejmowania decyzji w tym także profilowania. Przez profilowanie należy rozumieć dowolne zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (analizy danych dot. Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, przemieszczania się).  
 

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

 1. Prawo dostępu do Twoich danych.
 2. Prawo sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 4. Prawo do przeniesienia Twoich danych.
 5. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody, jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, w takiej samej formie w jakie ją udzieliłeś. Jej cofnięcie nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Szczegóły dotyczące sposobów realizacji powyższych uprawnień został określony w „Zasadach ochrony danych osobowych” dostępnych na naszej stornie internetowej oraz w naszej siedzibie.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich nie podanie uniemożliwi zrealizowanie zawartej przez Ciebie umowy zakupu oferowanych przez naszą firmę towarów i usług/udzielenie odpowiedzi na przesłane do nas za pomocą formularza kontaktowego zapytanie.   


Przejdź do strony głównej
BIALARYBA.PLDRENNANDrennan E-S-PELEKTROSTATYKNGTPOWER PROSHIMANOUndercarpVIDEOTRONIC
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu