1 » Regulamin2

Regulamin

Regulamin zakupów  
Sklep wędkarski bialaryba.pl prowadzony jest przez firmę ABIKOM.PL BIAŁARYBA.PL JACEK PIETRZAK z siedzibą w Poznaniu, OS. CZECHA 73, 61-289 POZNAŃ , wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez PREZYDENTA MIASTA POZNANIA pod nr 17625/2000/S, której nadano numer identyfikacyjny NIP 784-191-21-28. Dane kontaktowe dla klientów:
email: https://bialaryba.pl/kontakt-f-1.html
Telefony: +48 668 495 694, +48 61 87 22 648
Zwaną dalej: „Bialaryba.pl”.
1.
Bialaryba.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
2.
Klienci  mają możliwość korzystania z Bialaryba.pl dokonując rejestracji (https://bialaryba.pl/rejestracja.html) i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone jest historia zakupów oraz informacje o Kliencie zwane dalej: „Konto” . Świadczenie usług w ramach Konta na Bialaryba.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Bialaryba.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Wypowiedzenie wyżej opisane nie dotyczy sytuacji, w których Bialaryba.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
3.
W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Bialaryba.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny (https://bialaryba.pl/rejestracja.html) poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Bialaryba.pl której przedmiotem są usługi świadczone przez Bialaryba.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
4.
Wszystkie produkty dostępne w Bialaryba.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Bialaryba.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.
6.
Zamówiony/e produkt/y dostarczany/e jest/są przez wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firmy kurierskie. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie Odbiór Osobisty. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w zakładce Koszty dostawy.
7.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Bialaryba.pl dotycząca zakupu danego produktu w Bialaryba.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Umowa uważana będzie za zawartą dopiero w przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia e-mailem (o tytule: "Potwierdzenie zamówienia BIALARYBA.PL...") do realizacji przez obsługę sklepu. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Bialaryba.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Odbiór Osobisty.
8.
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Bialaryba.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem płatności przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
Płatność przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w trakcie odbioru osobistego. Bialaryba.pl zastrzega sobie prawo do zmiany płatności na Przedpłata przelewem.
Przedpłata przelewem - Dane do wpłaty, przelewu zostaną przesłane po potwierdzeniu zamówienia. Przelew prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu emaila z potwierdzeniem dostępności w formacie pdf w załączniku. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Bialaryba.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
Raty w systemie Santander Consumer Bank S.A. - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w Bialaryba.pl w zakładce System ratalny Santander.
Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A.,  wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki. Szczegółowe informacje znajdują się w Bialaryba.pl w zakładce Sprzedaż ratalna PayU.
9.
Informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce Czas realizacji zamówienia.
10.
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Bialaryba.pl, Bialaryba.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i wysyłki.
11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
12. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są odbierane Odbiór Osobisty. O możliwości odebrania zamówionego produktu Bialaryba.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 4 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie anulowana.
13.
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Bialaryba.pl Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce Adres Serwisów, gwarancje. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów Adres Serwisów, gwarancje.
14.
W przypadku realizowania gwarancji przez Bialaryba.pl, produkt należy odesłać na adres magazynu Bialaryba.pl podany przez pracownika Bialaryba.pl, po wcześniejszym uzyskaniu numeru ZGŁOSZENIA. Numer ZGŁOSZENIA można uzyskać wysyłając Zgłoszenie reklamacyjne emailem do Bialaryba.pl, informacja w zakładce Zgłoszenie reklamacyjne.
Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru ZGŁOSZENIA. Dzięki numerowi ZGŁOSZENIA rozpatrywanie zgłoszeń przez Bialaryba.pl odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru ZGŁOSZENIA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta.
Koszty dostawy do Bialaryba.pl ponosi Klient. Nie przyjmujemy wysyłek za pobraniem lub na nasz koszt. Wysyłka lub dostarczenie do serwisu jest na koszt Klienta.
15.
Bialaryba.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
16.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Bialaryba.pl podany w górnej części Regulaminu, na koszt Klienta, po wcześniejszym nadaniu numeru ZGŁOSZENIA. Informację oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru ZGŁOSZENIA. Przesyłek nie zgłoszonych i bez numeru zgłoszenia nie odbieramy!
17.
Bialaryba.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Bialaryba.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Bialaryba.pl na adres w Polsce (paczki z poza Polski wysyłane są na koszt Klienta z pomniejszeniem o koszt wysyłki w Polsce). W przypadku przyjęcia warunkowego koszty wysyłki do serwisu i wysyłki do Klienta ponosi Klient.
Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu rozpatrywane do 30 dni od daty zgłoszenia u przewoźnika. Czas ten uzależniony jest od decyzji przewoźnika.
19.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz w zakładce Formularz zwrotu.
Nie przyjmujemy zwrotów od firm i towarów sprowadzanych na zamówienie klienta!
20.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bialaryba.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Bialaryba.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Zamówienia jako przyjęte uważa się dopiero po otrzymaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia z załącznikiem w formacie PDF.
21.
Podane przez Klientów dane Bialaryba.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
Białaryba.pl dane Klientów przetwarza w celu realizacji zamówienia i udostępnia jedynie firmom przewozowym w celu realizacji / dostarczenia zamówienia.
22.
Bialaryba.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Bialaryba.pl bez informowania Klientów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Bialaryba.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Bialaryba.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23.
W sprawach nieuregulowanych właściwe jest PRAWO POLSKIE.
24.
Faktury VAT wystawianie są tylko zarejestrowanym Klientom z podanym NIP-em którzy w chwili wystawienia dokumentu są czynnymi podatnikami VAT.
Faktury VAT wysyłane są na podany przez Klienta email w formie pliku PDF.
25.
Bialaryba.pl zastrzega możliwość zmiany płatności na przelew przy towarze na zamówienie, lub przy braku kontaktu z Klentem. Klient zostanie poinformowany stosownym e-mailem.
26.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bialaryba.pl w ramach Bialaryba.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

27. Uwagi odnośnie wysyłki!

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI PRZEWOŹNIKA!

Jeżeli występuje podejrzenie uszkodzenia (pogniecione opakowanie, dziury itd.) proszę poprosić kuriera o sprawdzenie przed odbiorem.

Przeważnie opakowanie ma ślady uszkodzenia ale po sprawdzeniu okazuje się że towar jest cały. Dla tego Szanowny Kliencie proszę sprawdź towar z kurierem.

Jeżeli towar jest jednak uszkodzony:

-przed odebraniem przesyłki jeżeli towar w środku jest uszkodzony prosimy zrobić odmowę przyjęcia z powodu uszkodzenia.

-w razie odebrania przesyłki a wystąpienia uszkodzenia lub braków niezbędny jest protokół szkody z dnia i godziny odbioru przesyłki.

W przypadku uszkodzenia a nie sprawdzenia towaru z kurierem prosimy o zgłoszenie tego faktu w dniu odbioru (ważne!) u przewoźnika:

https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/O-DPD/Kontakt-i-Oddzialy/Oddzialy

Centrala DPD w Warszawie
02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 

Recepcja DPD: 22 577-55-00 (w godzinach 9-17)
fax: 22 577-55-50
e-mail: dpd@dpd.com.pl 

Contact Center DPD Polska (Infolinia) - zlecenia, wyjaśnianie losów przesyłek 
telefon/fax: 801 400 373 lub 22 577-55-55
e-mail: cc@dpd.com.pl 

Contact Center DPD Polska (Infolinia) pracuje:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00
  • w soboty w godzinach 8:00 - 14:00

Przejdź do strony głównej